Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Trudny klient czy trudny urząd - zasady budowania pozytywnych relacji urzędnika z obywatelem

Termin

26-10-2015, 27-10-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykłady, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

wszyscy urzędnicy mający kontakt z klientami

Cele

Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności niezbędne podczas kontaktów z klientem zewnętrznym w urzędzie

Efekty szkolenia

 • umiejętność stworzenia dobrej i profesjonalnej relacji z klientem
 • „rozbrajanie” klientów z negatywnym nastawieniem
 • zrozumienie zachowań klienta i umiejętność dostrojenia reakcji
 • wiele praktycznej wiedzy i rozwiązań

Program

 • Profesjonalizm w obsłudze trudnego klienta w urzędzie
 1. trzy aspekty obsługi klienta
 2. sposoby budowania pozytywnego kontaktu z klientem
 3. zasady kierowania rozmową z klientem
 4. nastawienia i uprzedzenia, pierwsze wrażenie.
 • Skąd „bierze się” trudny klient
 • Diagnozowanie typów trudnego  klienta
 1. agresywny
 2. perfekcjonista
 3. lojalista
 4. „piotruś pan”
 5. niezdecydowany
 6. racjonalista
 7. zwycięzca
 • Konflikt z „trudnym klientem"
 1. zrozumienie natury konfliktów
 2. studia przypadków - analiza
   
 • Ćwiczenie  „Spotkanie z klientem” - jak dostosować komunikację werbalną i niewerbalną do poszczególnych klientów
 • Nauka kontrolowania siebie i swoich emocji w trudnych sytuacjach.
 • „Magiczne zwroty” w relacji z klientem
 • Techniki wywierania pozytywnego wpływu na klientów
 • Obrona przed chwytami manipulacyjnymi, perswazyjnymi i erystycznymi klientów
 • Techniki regeneracji psychofizycznej i wzmacniania w trakcie i po pracy