Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Trening kierowników w narzędziach SMART9 Management Tools

Termin

05-10-2015, 06-10-2015

Forma zajęć

wykład, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza wszystkich szczebli
 • osoby zarządzające grupami pracowników; koordynatorzy zespołów
 • pracownicy działów ds. kadr

Cele

 • wdrożenie spersonalizowanych narzędzi doboru i kierowania personelem
 • rozwój indywidualnego potencjału kierownika

Efekty szkolenia

 • rozpoznanie i ulepszenie własnego stylu kierowania personelem
 • umiejętność wyznaczania odpowiednich pracowników do konkretnych zadań
 • umiejętność indywidualnego motywowania, kierowania, delegowania, egzekwowania zadań
 • budowanie efektywnych, spójnych, zróżnicowanych zespołów

Program

 • Wyzwania stojące przed menedżerami
 1. czy  istnieją „złote” reguły zarządzania, które budują kompetencje kierownika?
 2. jakie  indywidualne cechy należy wypracować, aby stać się skutecznym liderem?
 3. ​kierownik fachowiec czy kierownik lider - a może jest wspólny mianownik?
 • SMART9 MANAGEMENT DIAGNOSTICS – badanie  indywidualnego profilu zarządzania ludźmi:
 1. potencjał menedżerski – indywidualne mocne strony i wyzwania, świadome i nieświadome działania
 2. proces podejmowania decyzji, mistyfikacyjne przeświadczenia o sobie samym jako przywódcy
 •  „ ZNAM MOICH LUDZI” (case study)  kierownicy nauczą się rozpoznawać potencjał tkwiący w ich pracownikach w modelu SMART9 TEAM  zdeterminowane przez:
 1. predyspozycje do wykonywania delegowanych zadań
 2. metody wyznaczania i egzekwowania celów
 3. indywidualne motywatory
 4. potencjał rozwojowy pracownika
 • Zarządzanie przez targetowane delegowanie motywacyjne
 • Gra zespołowa – „ Urząd”. Gra ma na celu ugruntowanie i praktyczne wdrożenie pozyskanych kompetencji  w zakresie komunikacji, wyznaczania celów, delegowania, motywowania oraz pozostałych kompetencji  i umiejętności menedżerskich