Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Trening kierowników – rozwój i zarządzanie zespołem w narzędziach SMART9 Management Tools

Termin

03-04-2017, 04-04-2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz.9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, testy, studia przypadków, ćwiczenia interaktywne

Liczba uczestników

15

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów wszystkich szczebli
 • osoby zarządzające grupami pracowników (kierownicy, naczelnicy, koordynatorzy)
 • pracownicy biur ds. kadr  
 • osoby, które w przyszłości chcą zarządzać zespołami i chcą nabyć kompetencje kierownicze

Cele

Wdrożenie spersonalizowanych narzędzi doboru i kierowania personelem oraz rozwój indywidualnego potencjału kierownika

Efekty szkolenia

 • rozpoznanie i ulepszenie własnego stylu kierowania personelem
 • umiejętność wyznaczania odpowiednich pracowników do konkretnych zadań
 • umiejętność indywidualnego motywowania, kierowania, delegowania, egzekwowania zadań
 • budowanie efektywnych, spójnych, zróżnicowanych zespołów

Program

1. Wyzwania stojące przed menedżerami:

 • czy  istnieją „złote” reguły zarządzania, które budują kompetencje kierownika?
 • jakie  indywidualne cechy należy wypracować, aby stać się skutecznym liderem ludzi?
 • kierownik fachowiec czy kierownik lider - a może jest wspólny mianownik?

2. SMART9 Management Diagnostics – badanie  indywidualnego profilu zarządzania ludźmi:

 • potencjał menedżerski – indywidualne mocne strony i wyzwania, świadome i nieświadome działania
 • proces podejmowania decyzji, mistyfikacyjne przeświadczenia o sobie samym jako przywódcy

 3. „Znam moich ludzi” (case study)  kierownicy nauczą się rozpoznawać potencjał tkwiący w ich pracownikach w modelu SMART9 Team  zdeterminowane przez:

 • predyspozycje do wykonywania delegowanych zadań
 • metody wyznaczania i egzekwowania celów
 • indywidualne motywatory
 • potencjał rozwojowy pracownika

4. Zarządzanie przez targetowane delegowanie motywacyjne

5. Gra zespołowa – „ Urząd”. Gra ma na celu ugruntowanie i praktyczne wdrożenie pozyskanych kompetencji  w zakresie komunikacji, wyznaczania celów, delegowania, motywowania oraz pozostałych kompetencji  i umiejętności menedżerskich.