Tytuł szkolenia

Sztuka mówienia dla urzędników

Termin

04-10-2018, 05-10-2018

Termin

4-5.10.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), w godz. 10.00-17.00

Forma zajęć

elementy technik aktorskich, metody pracy z ciałem, integracji ruchu, oddechu i dźwięku, relaksacja, emisja głosu mówionego, fonetyka i ortofonia języka polskiego

Liczba uczestników

12

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Alicja Malinowska

Adresat

 • rzecznicy prasowi urzędów oraz pracownicy biur prasowych
 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za kształtowanie wizerunku oraz informację i promocję

Cele

Tworzenie spójnego wizerunku osoby reprezentującej jednostkę administracji publicznej. Rozwijanie kompetencji w zakresie skuteczności wystąpień i rozmów zawodowych.

Efekty szkolenia

 • wzrost pewności siebie podczas wystąpień i opanowanie tremy,
 • lepsze radzenie sobie ze stresem,
 • wystąpienia stają się słyszalne i zrozumiałe,
 • wzrost skuteczności w komunikacji,
 • lepsze samopoczucie, wzrost poziomu energii,
 • nabycie umiejętności zarządzania swoim głosem

Program

 • Spójność wizerunku - czym jest i jak z niej korzystać w skutecznym komunikowaniu się
 • Głos jako środek perswazji

                od czego zależy brzmienie głosu i jak na nie wpływać w konkretnych sytuacjach?
                trema i najbardziej skuteczny sposób radzenia sobie z nią
                ćwiczenia oddechowe - głosowe służące PANOWANIU NAD BARWĄ GŁOSU, JEGO SIŁĄ I swobodą

 • Tempo mówienia - jak je zoptymalizować. Ćwiczenia
 • Ćwiczenia melodii i intonacji wypowiedzi o różnych gatunkach i różnym zabarwieniu emocjonalnym. Analizowanie krótkich wystąpień pod kątem umiejętności utrzymania uwagi słuchaczy
 • Wyrazistość artykulacyjna, ćwiczenia dykcji
 • Sztuka korzystania z mikrofonu
 • Nauka relaksacji ciała i aparatu głosowego.

Uczestnicy powinni zabrać na szkolenie wygodny strój sportowy.