Tytuł szkolenia

Sztuka mówienia dla urzędników

Termin

28-11-2017, 29-11-2017

Termin

28-29.11.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), w godz. 10.00-17.00

Forma zajęć

elementy technik aktorskich, metody pracy z ciałem, integracji ruchu, oddechu i dźwięku, relaksacja, emisja głosu mówionego, fonetyka i ortofonia języka polskiego

Liczba uczestników

12

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Alicja Malinowska

Adresat

 • rzecznicy prasowi urzędów oraz pracownicy biur prasowych
 • kadra kierownicza urzędów
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za kształtowanie wizerunku oraz informację i promocję

Cele

Tworzenie spójnego wizerunku osoby reprezentującej jednostkę administracji publicznej. Rozwijanie kompetencji w zakresie skuteczności wystąpień i rozmów zawodowych.

Efekty szkolenia

 • wzrost pewności siebie podczas wystąpień i opanowanie tremy,
 • lepsze radzenie sobie ze stresem,
 • wystąpienia stają się słyszalne i zrozumiałe,
 • wzrost skuteczności w komunikacji,
 • lepsze samopoczucie, wzrost poziomu energii,
 • nabycie umiejętności zarządzania swoim głosem

Program

 • Spójność wizerunku - czym jest i jak z niej korzystać w skutecznym komunikowaniu się.
 • Głos jako środek perswazji.
 • Od czego zależy brzmienie głosu i jak na nie wpływać w konkretnych sytuacjach?
 • Trema i najbardziej skuteczny sposób radzenia sobie z nią
 • Ćwiczenia oddechowe - głosowe służące panowaniu nad barwą głosu, jego siłą i swobodą.
 • Tempo mówienia - jak je zoptymalizować. Ćwiczenia.
 • Ćwiczenia melodii i intonacji wypowiedzi o różnych gatunkach i różnym zabarwieniu emocjonalnym. Analizowanie krótkich wystąpień pod kątem umiejętności utrzymania uwagi słuchaczy.
 • Wyrazistość artykulacyjna, ćwiczenia dykcji.
 • Sztuka korzystania z mikrofonu.
 • Nauka relaksacji ciała i aparatu głosowego. 

Uczestnicy powinni zabrać na szkolenie wygodny strój sportowy.