Tytuł szkolenia

Sztuka argumentacji w komunikacji zespołowej i międzyzespołowej i wywieranie pozytywnego wpływu

Termin

25-11-2019, 26-11-2019

Termin

25-26.11.2019

Czas trwania

16  godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.30-16.30

Forma zajęć

mini-wykłady, studia przypadku, ćwiczenia, prezentacje

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

900.00 PLN

Adresat

Wszyscy pracownicy administracji, którzy muszą wypowiadać się na forum zespołu, zajmować stanowisko w jakiejś sprawie na forum publicznym,  argumentować i przekonywać do własnych racji

Cele

Wypracowanie umiejętności przejrzystego, asertywnego, otwartego
i przykuwającego uwagę przekazu podczas procesu komunikacji w zespole
i z zespołem.  

Efekty szkolenia

 • asertywne prezentowanie i przekazywanie własnego stanowiska
 • efektywne przekonywanie do projektów i opinii
 • pozytywne wywieranie wpływu komunikacyjnego na słuchaczy

Program

 • Co mnie blokuje w zabieraniu głosu i przedstawianiu argumentów
 • Jak dużo tracisz nie znając narzędzi wykorzystywanych przez innych
 • Siła twojego przekazu- dlaczego jej może brakować
 • Dlaczego wywieranie wpływu nie jest manipulacją
 • Czym jest perswazja, czemu służy i kiedy ją stosujemy?
 • Czym jest manipulacja; jak rozróżnić perswazję od manipulacji
 • W jaki sposób nieświadomie manipulujemy?
 • Co powoduje, że słuchają nas z uwagą
 • Metoda „made to stick”, czyli przyczepne koncepcje
 • Reguły psychologiczne w komunikacji
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna w aspekcie technik odzwierciedlania i dostrojenia do grupy lub partnera
 • Przegląd technik perswazyjnych powszechnie stosowanych i warunki oraz sposoby ich używania
 • Nie daj się pokonać manipulacji – przegląd chwytów erystycznych