Tytuł szkolenia

Świadoma i bezpieczna komunikacja w mediach społecznościowych

Termin

17-06-2019, 18-06-2019

Termin

17-18.06.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), w godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład połączony z warsztatami

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Prowadzący

Malwina Popiołek

Adresat

 • urzędnicy
 • pracownicy biur prasowych
 • osoby pełniące funkcje publiczne

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami dot. mediów społecznościowych pozwalającymi na świadome i bezpieczne korzystanie z tych narzędzi.

Efekty szkolenia

Wiedza:

 • uczestnik wie co to jest i jak działa Web 2.0
 • uczestnik zna przyczyny  i konsekwencje obecności w social media
 • uczestnik wie jaka jest rola i znaczenie mediów społecznościowych w społeczeństwie informacyjnym

Umiejętności:

 • uczestnik potrafi świadomie i bezpiecznie korzystać z narzędzi social media
 • uczestnik potrafi chronić swoja prywatność podczas użytkowania mediów społecznościowych
 • uczestnik potrafi właściwie reagować na zagrożenia i negatywne zjawiska w social media
 • uczestnik potrafi efektywnie zarządzać swoją tożsamością w internecie

Kompetencje:

 • uczestnik ma świadomość jak ważne jest stałe doskonalenie swoich e-umiejętności i e-kompetencji
 • uczestnik wie, jakie są pozytywne, a jakie negatywne konsekwencje korzystania z mediów społecznościowych
 • uczestnik zna źródła, z których może czerpać wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z mediów społecznościowych

Program

1. Czym są media społecznościowe, dlaczego z nich korzystamy i jak działa  Web2.0
2. Netykieta – współczesne zasady właściwego zachowania w internecie i mediach społecznościowych
3. Specyfika poszczególnych serswisów (np. Facebook, Instagram itp.) oraz zagrożenia związane z ich użytkowaniem
4. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznościowych

 • Media społecznościowe jako publiczna przestrzeń wymiany informacji
 • Odpowiedzialne zarządzanie informacją prywatną w mediach społecznościowych

5. Niebezpieczne zjawiska w przestrzeni Web 2.0: 

 • Dezinformacja, fake newsy i postprawda w social media
 • Stalking, hate internetowy i inne formy cyberprzemocy

6. Udostępnianie treści w mediach społecznościowych a prawa autorskie