Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Strategia szkoleniowa urzędu

Termin

26-10-2015, 27-10-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

aktywne formy nauczania, studia przypadków, mini-wykłady, konsultacje zespołowe, dyskusje, testy psychologiczne

Liczba uczestników

15

Koszt

1000.00 PLN

Prowadzący

Tadeusz Reimus

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów
 • kadra koordynująca procesy wewnętrzne w urzędach
 • pracownicy działów kadr urzędu

Cele

Rozwój kompetencji projektowania i wdrażania działań szkoleniowych w urzędach służby publicznej

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności zaplanowania i przeprowadzenia efektywnych procesów szkoleniowych w urzędzie
 • nabycie umiejętności badania potrzeb szkoleniowych organizacji
 • nabycie umiejętności doboru odpowiednich podwykonawców

Program

 • Przygotowanie do działań szkoleniowych w urzędzie
 1. dokumenty strategiczne w urzędzie
 2. narzędzia rozwoju urzędników: rodzaje szkoleń, strategie szkoleniowe, coaching, mentoring, e-learning etc.
 3. metody pogłębionej analizy potrzeb szkoleniowych
 4. planowanie budżetu szkoleniowego
 • Przeprowadzenie i ewaluacja działań szkoleniowych
 1. modele wdrażania działań szkoleniowych
 2. paradygmaty szkoleniowe – dobór metodologii
 3. techniki szkoleniowe – zasadność wybranych metod
 4. materiały szkoleniowe – zasady doboru i wartości samokształcenia
 5. ocena efektywności szkolenia pojedynczego i całych cyklów
 6. obliczanie wskaźnika zwrotu z inwestycji (ROI)
 • Komunikacja i negocjacje z wykonawcami szkoleń
 1. wewnętrzne narzędzia ewaluacyjne działań szkoleniowych
 2. łączenie działań szkoleniowych zewnętrznych i wewnętrznych –organizacyjni „agenci zmian”, trenerzy wewnętrzni
 3. komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna dotycząca przebiegu i efektów działań rozwojowych
 4. negocjacje z wykonawcami usług szkoleniowych