Tytuł szkolenia

Spotkania na żywo i online w pigułce – poziom średniozaawansowany

Termin

21-11-2022, 22-11-2022, 23-11-2022, 24-11-2022

Termin

21, 23-24.11.2022

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe) godz. 10.00-13.45

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

8

Koszt

400.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Cele

Rozwijanie umiejętności przydatnych w sytuacjach wystąpień publicznych, zarówno w trakcie spotkań jak i w czasie przerw w obradach. 

Efekty szkolenia

Uczestnik treningu jest lepiej przygotowany do spotkań prowadzonych w języku angielskim, potrafi rozróżnić kontekst formalny i mniej formalny rozmowy, ma większą pewność siebie w prezentacji opinii i zabieraniu głosu.

Program

Aktywna praca w grupie i w parach, dialogi, prezentacja stanowiska, dyskusja panelowa, elementy small talk.

Elementy języka formalnego niezbędnego w trakcie spotkań. Wypowiadanie się na forum publicznym. Elementy small talk, dzięki którym uczestnicy nauczą się jak nawiązać i podtrzymać relacje z uczestnikami spotkań służbowych, rozmawiając nie tylko o zagadnieniach merytorycznych.