Tytuł szkolenia

Spotkania na żywo i online w pigułce (poziom średniozaawansowany) ONLINE LIVE

Termin

09-05-2022, 10-05-2022, 11-05-2022

Termin

9-12.05.2022

Czas trwania

3 dni szkoleniowe (po 150 minut dziennie)

w godz. 11:00 - 12:15 i 12:30 - 13:45

Forma zajęć

Aktywna praca w grupie i w parach, dialogi, prezentacja stanowiska, dyskusja panelowa, elementy small talk

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

400.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

pracownicy administracji publicznej uczestniczący w spotkaniach prowadzonych w języku angielskim na żywo i online

Cele

Rozwijanie umiejętności przydatnych w sytuacjach wystąpień publicznych, zarówno w trakcie spotkań jak i w czasie przerw w obradach

Program

Elementy języka formalnego niezbędnego w trakcie spotkań. Wypowiadanie się na forum publicznym. Przełamywanie trudności w uczestniczeniu w spotkaniach na żywo i on-line. Zadawanie pytań i reagowanie na odpowiedzi innych. Stworzenie banku przydatnych struktur, o które można oprzeć wypowiedź.