Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Skuteczna komunikacja w mediach społecznościowych

Termin

15-10-2015, 16-10-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) godz.9.00-16.00

Forma zajęć

dyskusje, studia przypadków, przedstawienie dobrych praktyk, warsztat dla uczestników

Liczba uczestników

15

Koszt

950.00 PLN

Prowadzący

Szymon Lisowski

Adresat

 • pracownicy administracji zajmujący się komunikacją w mediach społecznościowych
 • rzecznicy prasowi urzędów i pracownicy biur prasowych
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za kształtowanie wizerunku instytucji oraz informację i promocję

Cele

 • ukształtowanie umiejętności umiejętnego prowadzenia działań komunikacyjnych w mediach społecznościowych
 • zwiększenie skuteczności przekazu i dotarcia do grupy docelowej: społeczność lokalna, turyści, klienci urzędów, inne instytucje działające w regionie itd., sprawne zarządzanie sytuacjami kryzysowymi

Efekty szkolenia

 • zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych, tworzenia wartościowych treści i skutecznego docierania z przekazem do grupy docelowej
 • nabycie umiejętności odpowiadania na negatywne komentarze oraz radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych

Program

 • Możliwości płynące z prowadzenia komunikacji w mediach społecznościowych przez organy administracji publicznej, przegląd przydatnych narzędzi social media
 • Rodzaje i cele serwisów społecznościowych, użytecznych w kontekście zadań administracji publicznej
 • Strategia działań w mediach społecznościowych, charakterystyka i tworzenie wartościowego content marketingu
 • Kryzysy w social media - jak reagować w sytuacjach kryzysowych? potencjalne kryzysy związane ze specyfiką administracji publicznej, skuteczne sposoby radzenia sobie z kryzysami w mediach społecznościowych
 • Koszty związane z prowadzeniem działań w mediach społecznościowych