Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Service design – metoda projektowania lepszych usług dla obywateli

Termin

15-10-2015, 16-10-2015

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Praca warsztatowa w grupach nad realizacją projektu usługi, w oparciu o narzędzia projektowe przygotowane przez prowadzących; krótkie wykłady nt. metody service design i jej poszczególnych narzędzi.

Liczba uczestników

25

Koszt

700.00 PLN

Prowadzący

Engage Warsaw

Adresat

 • kadra kierownicza urzędów wszystkich szczebli
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za obszary związane z komunikacją, procesami partycypacyjnymi, konsultacjami społecznymi
 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za współpracę z organizacjami pozarządowymi

Cele

 • prezentacja metody service design, praktyczne przeprowadzenie procesu projektowego, poznanie podstawowych narzędzi metody service design
 • identyfikacja przestrzeni do stosowania metody i jej narzędzi w administracji publicznej

Efekty szkolenia

 • poznanie założeń i podstaw metody service design oraz design thinking
 • praktyczne poznanie podstawowych narzędzi projektowych
 • nabycie umiejętności zaplanowania procesu projektowania usług

Program

 • Wprowadzenie do service design i design thinking – założenia metody i budowa procesu projektowego
 • Przeprowadzenie procesu projektowania usługi – praca zespołowa nad projektem wybranej usługi publicznej:
 1. zdefiniowanie problemu projektowego oraz zbudowanie mapy interesariuszy
 2. badanie potrzeb użytkowników
 3. tworzenie rozwiązań projektowych
 4. prototypowanie oraz testowanie rozwiązań
 5. stworzenie mapy usługi (blueprint) na potrzeby planowania wdrożenia 
 • Prezentacja projektów zrealizowanych z zastosowaniem metody i dyskusja nad jej praktycznym zastosowaniem w administracji publicznej