Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Self-Learning and Communicating. Authentic Materials. Materiały autentyczne w nauce samodzielnej i komunikacji

Termin

19-09-2022

Termin

19 września - 16 grudnia 2022 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych, poniedziałki i środy 15.00-16.30

Forma zajęć

online: Urozmaicony charakter zajęć multimedialnych aktywizujących rozumienie, mówienie i słuchanie. Bogate notatki z zajęć w formie pdf. Przedstawienie sposobów logicznego dochodzenia do znaczenia. Materiały będą pochodzić z różnych źrodeł, również przeznaczonych dla „nativów”, w logicznej i spójnej formie.

Liczba uczestników

10

Koszt

1190.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Osoby, które często pracują lub chcą mieć kontakt z materiałami autentycznymi: materials in English  (dokumenty z pracy, korespondencja, materiały audio/ filmy czy internetowe), ale nie czują się jeszcze komfortowo i chcą wiedzieć „jak poradzić sobie samemu” w trudnych językowo sytuacjach. 

Cele

Poznanie sposobów samodzielnej pracy z materiałami po angielsku, nie polegając tylko na tłumaczeniach Dr Google. Rozbudowanie słownictwa. Praca nad rozumieniem struktury wypowiedzi zarówno pisemnych jak i mówionych na poziomie około B2 (komunikatywnym średnim).     

Program

Ćwiczenia mające na celu opanowanie form uczenia się samodzielnego, płynnego wypowiadania się. Praca nad poszerzeniem słownictwa w formie przyjaznej dla uczestników. Pokazanie na praktycznych przykładach, że komunikowanie się samodzielnie (bez pomocy z zewnątrz)  nie musi być trudne.