Tytuł szkolenia

Rozwój zawodowy w sektorze publicznym warsztat dla kadry menedżerskiej wykorzystujący nową polską metodę FRIS - Style Myślenia i Działania

Termin

04-12-2017

Termin

4.12.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Warsztat/ poprzedzony badaniem w formie kwestionariusza (raporty z diagnozy indywidualnej FRIS dla każdego z uczestników zajęć)

Liczba uczestników

20

Koszt

690.00 PLN

Prowadzący

Iwona Sługocka

Adresat

menedżerowie różnego szczebla (kierownicy, naczelnicy, dyrektorzy, dyrektorzy generalni)

Cele

Zapoznanie uczestników z koncepcjami zarządzania rozwojem pracowników w organizacji, z uwzględnieniem nowej metodologii FRIS - Style Myślenia i Działania (możliwymi do zastosowania w sektorze publicznym).

Efekty szkolenia

 • Rozwój umiejętności stosowania prezentowanych metod, z uwzględnieniem planowania własnego rozwoju zawodowego oraz podległych pracowników
 • Rozwój umiejętności wykorzystania modelu FRIS* w zarządzaniu zespołem/organizacją

FRIS*- to narzędzie rozwojowe, które określa i opisuje naturalny sposób myślenia oraz działania człowieka. Model FRIS opiera się o cztery perspektywy poznawcze: Fakty – Relacje – Idee – Struktury (w skrócie FRIS). Pokazuje, jak najlepiej wykorzystać naturalne predyspozycje w pracy oraz w relacjach z ludźmi. Pozwala także na diagnozę zasobów i obszarów do rozwoju w istniejących zespołach.

Program

 • Koncepcje rozwoju  zawodowego pracowników w organizacjach:
  • Na czym polega rozwój zawodowy pracowników w sektorze publicznym i biznesie (dobre praktyki)
  • Różnice w podejściu do rozwoju pracowników generacji X, Y, Z
  • Katalog narzędzi rozwojowych
  • Planowanie indywidualnej ścieżki kariery – przemyślane budowanie swojej kariery i podległych pracowników
  • Możliwości rozwoju zawodowego  w  poszczególnych urzędach.
 • Narzędzia do diagnozy potencjału rozwojowego pracownika przez przełożonych
 • FRIS – Style myślenia i Style Działania - informacje na temat metodologii
 • Karty obserwacji pracownika w oparciu o model FRIS
 • Indywidualny raport FRIS
 • Zespołowy raport FRIS
 • Wnioski odnośnie potencjału pracowników i zespołu, po przeprowadzeniu diagnozy indywidualnej i zespołowej FRIS
 • Programy zarządzania karierą
  • Analiza struktury organizacyjnej - dopasowywanie struktury organizacyjnej do strategii organizacji
  • Planowanie sukcesji - rola działań adresowanych do sukcesorów
  • Stworzenie planu rozwoju poszczególnych stanowisk pracy
 • Proces  zarządzania talentami – rodzaje programów talentowych.