Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Rozwój i kryzysy lidera – umiejętności menedżerskie na drugą połowę życia

Termin

20-10-2014, 21-10-2014, 22-10-2014, 27-10-2014, 28-10-2014

Czas trwania

25 godzin

Forma zajęć

warsztatowo-seminaryjna, z dużą ilością ćwiczeń i studiów przypadku

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

250.00 PLN

Adresat

Kadra kierownicza wyższego i średniego szczebla w administracji publicznej.

Cele

Doskonalenie umiejętności zarządzania strategicznego, planowania i kierowania ludźmi, rozwój umiejętności skutecznego radzenia sobie z wyczerpaniem i wypaleniem zawodowym.

Efekty szkolenia

Wzrost efektywności zarządzania, planowania i kierowania; Zwiększenie wiedzy o indywidualnych potrzebach i wyzwaniach rozwojowych; Zwiększenie satysfakcji z pracy i przeciwdziałanie poczuciu wypalenia.

Program

 1. Modele rozwoju człowieka dorosłego i modele rozwoju menedżera:
  • Modele rozwoju człowieka dorosłego (Piaget, Kohlberg, Labouvie-Vief, Loevinger, Kegan, Torbert)
  • Wypełnienie testu Action Logic Framework (ALF) badającego przyjmowaną i preferowaną logikę działania
 2. „Kryzys ekspercki – brak rezultatów:
  • Rozwiązywanie problemów vs budowanie rozwiązań
 3. „Kryzys indywidualistyczny – brak energii i wyczerpanie:
  • Efektywne sposoby radzenia sobie ze stanem wyczerpania i wypalenia
  • Ćwiczenia coachingowe do samodzielnego wykonania
 4. „Trening umiejętności strategicznych: planowanie:
  • Kalendarz zespołu
 5. „Trening umiejętności strategicznych – kierowanie zespołem