Tytuł szkolenia

Rozwijanie siły i odporności psychicznej

Termin

01-06-2023, 02-06-2023

Termin

1-2.06.2023

Czas trwania

14 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe) godz. 9.00-15.00

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne

Liczba uczestników

BRAK MIEJSC

Koszt

800.00 PLN

Prowadzący

Aneta Dreksler

Adresat

Wszyscy pracownicy zatrudnieni w służbach cywilnych

Cele

Zwiększenie umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami i trudnościami w życiu zawodowym i prywatnym

Efekty szkolenia

 • Pogłębienie samoświadomości swoich mocnych stron i obszarów do rozwoju związanych z odpornością psychiczną
 • Poznanie inspirujących, praktycznych narządzi do zarządzania sobą, swoją motywacją, emocjami oraz koncentracją
 • Przyswojenie technik wspierających radzenie sobie ze stresem

Program

 

Część 1: Wprowadzenie do tematyki odporności psychicznej

 • Czym jest odporność psychiczna, a czym nie jest
 • Wpływ odporności psychicznej na funkcjonowanie człowieka i jego sukces
 • Przedstawienie koncepcji odporności psychicznej
 • Model 4C, czyli komponenty odporności psychicznej Control, Commitment, Challange, Confidance
 • Jak komponenty odporności psychicznej objawiają się w codziennym życiu - autorefleksja

Część 2: Rozwój odporności psychicznej

 

Poszerzenie kręgu kontroli i wpływu

 • Rozwijanie umiejętności celowej koncentracji uwagi - techniki
 • Strefy wpływu
 • Mechanizm oddziaływania myśli na emocje

 

Wspierające myślenie

 • Siła zdrowego pozytywnego myślenia
 • Nawykowe myśli i przekonania
 • Praca z myślami: Przekształcanie niewspierających myśli, blokowanie negatywnych myśli
 • Praca z przekonaniami wg Racjonalnej Terapii Zachowań

 

Praca w wyobraźnią

 • Co to są wizualizacje?
 • W jakich momentach stosować?
 • Jak skutecznie wizualizować?

 

Radzenie sobie ze stresem i trudnymi emocjami

 • Stres a odporność psychiczna
 • Sposoby na radzenie sobie ze stresem – przegląd technik
 • Jedyne co jest stałe to zmiana – jak się jej nie bać

Pogłębianie samoświadomości

 • Identyfikacja własnych zasobów i mocnych stron
 • Jak docenić wszystkie mocne i słabe strony

Ustalanie i osiąganie celów

 • Co jest ważne w ustalaniu celów?
 • Budowanie zdrowych nawyków
 • Jak podtrzymać motywację

Zarządzanie odpoczynkiem

 • Dlaczego odpoczynek jest ważny w kontekście budowania odporności psychicznej?
 • Jak efektywnie odpoczywać?