Tytuł szkolenia

RODO w urzędzie

Termin

28-09-2020, 29-09-2020

Termin

28-29.09.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych  (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia indywidualne/zespołowe, dyskusje, analiza przypadku

Liczba uczestników

15

Koszt

990.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • kadra kierownicza i pracownicy mający dostęp do danych osobowych
 • legislatorzy, radcowie prawni oraz inne osoby zaangażowane w obsługę prawną urzędu
 • osoby odpowiadające za koordynację spraw z obszaru ochrony danych osobowych 

Cele

Zapoznanie uczestników z najważniejszymi zagadnieniami dot. unijnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

Efekty szkolenia

 • wiedza, jakie informacje podlegają ochronie na podstawie RODO
 • rozróżnianie sytuacji udostępniania danych od ich powierzenia
 • umiejętność redagowania klauzuli informacyjnej
 • identyfikacja, kiedy dochodzi do naruszenia ochrony danych i jak się w takiej sytuacji należy zachować 

Program

Program uwzględnia najnowsze wytyczne EROD i Prezesa UODO

 • RODO jako element prawnej ochrony danych osobowych w Polsce
 • Zakres informacji chronionych na podstawie RODO (m.in. służbowe dane kontaktowe, informacje o przedsiębiorcach, monitoring)
 • Zasady i podstawy przetwarzania danych (m.in. legalność zbierania i udostępniania danych, tzw. dane nadmiarowe, zapewnienie rozliczalności)
 • Udostępnienie danych a ich powierzenie (m.in. kiedy konieczna jest umowa powierzenia i jakie elementy musi zawierać, jak weryfikować podmioty przetwarzające, obowiązkowe elementy umowy)
 • Klauzule informacyjne RODO (m.in. kogo, jak i o czym należy informować, tzw. warstwowe informowanie, publikacja na stronie internetowej, omówienie przykładowych klauzul)
 • Prawa osób, których dane dotyczą (m.in. prawo dostępu do danych,  prawo do kopii danych a KPA, prawo do bycia zapomnianym a obowiązek archiwizacji w sektorze publicznym, jak reagować gdy wpłynie wniosek)
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych -status, zadania, współpraca
 • Bezpieczeństwo danych – neutralność technologiczna, procedury wewnętrzne
 • Naruszenia ochrony danych (co, kiedy i komu zgłaszać; jak minimalizować ryzyko zaistnienia naruszeń)  
 • Kontrola Prezesa UODO, sankcje i odpowiedzialność
 • Wdrożenie RODO w sektorze publicznym – najczęściej popełniane błędy