Tytuł szkolenia

RODO dla urzędnika – przepisy, orzecznictwo i praktyka

Termin

05-04-2024

Termin

5.04.2024

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy, (8 godzin dydaktycznych), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online, wykład, kazusy, dyskusja w grupie, ćwiczenia

Liczba uczestników

16

Koszt

500.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • Urzędnicy rozpatrujący skargi i wnioski od obywateli
 • Urzędnicy zaangażowani w postępowania administracyjne, których stronami są osoby fizyczne  
 • Naczelnicy wydziałów i osoby pracujące z danymi osobowymi
 • Pracownicy działów kadr
 • Radcowie prawni oraz inne osoby zaangażowane w obsługę prawną urzędu

Cele

Celem szkolenia jest zapoznanie urzędników z najważniejszymi przepisami RODO, które mają wpływ na ich pracę oraz wyjaśnienie, jak pracować z danymi osobowymi, aby nie narazić się na odpowiedzialność za naruszenie przepisów RODO. 

Efekty szkolenia

 • wiedza, które informacje podlegają ochronie na podstawie RODO i jakie są podstawowe zasady przetwarzania (m.in. udostępniania danych)
 • umiejętność identyfikacji, kiedy osoby, których dane dotyczą mogą korzystać z praw na podstawie RODO
 • świadomość zasad bezpieczeństwa danych oraz wskazanie, jak minimalizować ryzyko naruszeń ochrony danych i jak na nie reagować

Program

 • Program zawiera przystępne omówienie wybranych przepisów RODO i praktyki ich stosowania w obszarach związanych z pracą urzędnika, a także odwołuje się do najnowszego orzecznictwa polskiego i europejskiego.
 • Jakie informacje są chronione przez RODO?
 • Czy RODO rzeczywiście wymaga rozbudowanych procedur, jakich i co z tego wynika dla urzędu i urzędnika?
 • Jak jest rola upoważnień do przetwarzania danych, czy i komu są one potrzebne i jakie mają konsekwencje dla pracy urzędnika?
 • Jak postępować z danymi, aby działać zgodnie z zasadami RODO (m.in. dlaczego kopiowanie/skanowanie dokumentów może być problematyczne z punktu widzenia RODO? czy dopuszczalne jest przekazywanie informacji i danych przez telefon? jak określić, jakie dane możemy zbierać?)
 • Jakie prawa z RODO mają interesanci (m.in. czy trzeba uzyskiwać podpis pod klauzulą informacyjną RODO? w jakich językach opracować klauzule informacyjne? Czy i kiedy interesant może skutecznie żądać usunięcia swoich danych? Czy RODO daje prawo do żądania kopii dokumentów zawierających nasze dane osobowe?)
 • Jak bezpieczne pracować z danymi osobowymi, także w warunkach pracy zdalnej?
 • Co zrobić, gdy doszło do naruszenia ochrony danych? Kto za to odpowie – urząd czy winny urzędnik?
 • Sankcje za naruszenie przepisów RODO – jak skutecznie ograniczyć ryzyko poniesienia osobistej odpowiedzialności urzędnika za naruszenie RODO?