Tytuł szkolenia

RODO a dostęp do informacji publicznej – przepisy, orzecznictwo i praktyka

Termin

27-10-2023

Termin

27.10.2023

Czas trwania

1 dzień szkoleniowy (8 godzin dydaktycznych), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Szkolenie online

Liczba uczestników

16

Koszt

470.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • pracownicy zaangażowani w rozpatrywanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej zawierającej dane osobowe
 • inspektorzy ochrony danych osobowych i członkowie ich zespołów 

Cele

Przygotowanie uczestników do właściwego reagowania w przypadku wpływu wniosku o udostępnienie informacji publicznej zawierającej dane osobowe (w oparciu o analizę przypadków występujących w codziennej pracy urzędniczej). 

Efekty szkolenia

Po szkoleniu uczestnicy będą rozumieli, kiedy i jak stosować RODO w obszarze dostępu do informacji publicznej, a także będą umieli opracować decyzję odmawiającą udostepnienia informacji publicznej zawierającej dane osobowe.  

Program

Program uwzględnia najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych.

 • RODO a dostęp do informacji publicznej, informacja publiczna a dane osobowe (m.in. ćwiczenie pomagające zrozumieć, które informacje podlegają przepisom RODO)
 • Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje publiczne m.in.
  • jak ustalić, kto jest osobą pełniącą funkcję publiczną;
  • wpływ ochrony prywatności osób pełniących funkcje publiczne na dostęp do informacji na ich temat.
 • Dostęp do informacji o „szeregowych” urzędnikach
  • udostępnianie służbowych danych kontaktowych, publikowanie wizerunku pracownika – czy tylko za zgodą?
  • dostęp do informacji o wynikach naboru, wynagrodzeniach, oświadczeniach majątkowych, wynikach kontroli – co jest zakazane, jak zmieniają się linie orzecznicze?
 • Wybrane zagadnienia wynikające z RODO związane z rozpatrywaniem spraw z obszaru dostępu do informacji publicznej m.in.
  • czy wolno żądać od wnioskodawcy danych identyfikacyjnych?
  • czy RODO wymaga anonimizacji; jak prawidłowo anonimizować dokumenty przed udostępnieniem,
  • czy RODO daje obywatelowi prawo żądania udostępniania dotyczących go danych i powiązanych z jego sprawą kopii dokumentów?
  • jak reagować, gdy wnioskodawca po zakończeniu sprawy żąda usunięcia swoich danych?
  • czy i kiedy usuwać dane osobowe z BIP?
  • jakie dane osobowe publikować w rejestrze umów jednostek sektora finansów publicznych?