Tytuł szkolenia

Regiony w Polsce i w UE (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

07-05-2024, 08-05-2024, 09-05-2024

Termin

7-9.05.2024

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych, godz. 9:30 - 12:150

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

690.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Cele

(W dziedzinie polityki regionalnej) poprawa kompetencji językowych w zakresie słownictwa specjalistycznego, rozwój umiejętności komunikacyjnych w kontekście profesjonalnym

Efekty szkolenia

Zdolność do analizowania, przedstawiania i porównywania regionów w szerszym kontekście

Program

Przykładowe tematy: idea i tożsamość regionu, obszary wiejskie i miejskie, opis regionu, m. in. z punktu widzenia środowiska, przemysłu, infrastruktury, kultury i społeczeństwa; regiony – liderzy i maruderzy; porównanie regionów (z elementami opisu statystycznego); polityka regionalna UE