Tytuł szkolenia

Regiony w Polsce i w UE (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

17-10-2023, 18-10-2023, 19-10-2023

Termin

17-19.10.2023

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych, godz. 09:30–11:00 / przerwa / 11:20-12:50

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

660.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Cele

(W dziedzinie polityki regionalnej) poprawa kompetencji językowych w zakresie słownictwa specjalistycznego, rozwój umiejętności komunikacyjnych w kontekście profesjonalnym

Program

Przykładowe tematy: idea i tożsamość regionu, obszary wiejskie i miejskie, opis regionu, m. in. z punktu widzenia środowiska, przemysłu, infrastruktury, kultury i społeczeństwa; regiony – liderzy i maruderzy; porównanie regionów (z elementami opisu statystycznego); polityka regionalna UE