Tytuł szkolenia

Ratowanie planety (poziom średniozaawansowany wyższy)

Termin

03-10-2023, 04-10-2023, 05-10-2023

Termin

3-5.10.2023

Czas trwania

12 godzin dydaktycznych, godz. 09:30–11:00 / przerwa / 11:20-12:50

 

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

660.00 PLN

Prowadzący

James Richards

Cele

Doskonalenie umiejętności – czytanie, mówienie / dyskusja i słuchanie nt. środowiska

Program

Przegląd problemów współczesnego środowiska (i potencjalne rozwiązania w strategiach, działaniach i prawie międzynarodowym). Podsumowanie sytuacji i stanu całej biosfery, a więc tematyki zanieczyszczenia, eutrofizacji i zakwaszenia, ocieplenia klimatu, zubożenia warstwy ozonowej, bioróżnorodności, gatunków inwazyjnych, itd. Ćwiczenia ze słuchu; praca z fragmentami autentycznych dokumentów (w tym prawnych); dyskusja.