Zakres szkolenia

Zamówienia publiczne

Tytuł szkolenia

Przygotowanie SIWZ z IT - najczęściej popełniane błędy

Termin

30-09-2019, 01-10-2019

Termin

30.09-1.10.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia

Liczba uczestników

16

Koszt

890.00 PLN

Prowadzący

Jacek Zgutczyński

Adresat

 • dyrektorzy/kierownicy
 • analitycy
 • inżynierowie kontraktów
 • służby IT

Cele

Nauka poprzez wykłady i ćwiczenia prawidłowego sporządzania Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. A także omówienie kwestii prawidłowego sporządzania kontraktów w tym zasad odbiorów produktów oraz umiejętności tworzenia otoczenia projektowego.

Efekty szkolenia

Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił:

 • wytworzyć bądź zweryfikować poprawność wytworzenia dokumentacji zbierającej wymagania co do usługi lub produktu IT od użytkowników końcowych (Zamawiającego)
 • prawidłowo zredagować kontrakt pod kątem zabezpieczenia interesów i prawidłowości przebiegu projektu
 • prawidłowo zaprojektować strategie zarządzania ryzykiem, komunikacją, konfiguracją i jakością
 • prawidłowo zweryfikować bądź opracować procedurę odbioru produktów lub usług
 • prawidłowo sporządzić umowę typu SLA

Program

 • Omówienie podstawowych pojęć i zasad z zakresu zarządzania projektami w administracji publicznej i poza nią
 • Omówienie podstawowych ról w realizacji zamówień na usługi / produkty IT
 • Identyfikacja błędów w SIWZ (ćwiczenia)
 • Nauka prawidłowego zbierania wymagań i kontroli poprawności opracowania specyfikacji produktów / usług IT
 • Ćwiczenia polegające na opracowaniu prawidłowej dokumentacji SIWZ w zakresie zebranych wymagań dotyczących wybranych produktów IT
 • Ćwiczenia polegające na nauce prawidłowego komponowania kontraktów na usługi / produkty IT
 • Omówienie technik prawidłowego odbioru produktów i usług (w szczególności oprogramowania)
 • Nabycie umiejętności prawidłowego komponowania procedur odbioru oprogramowania (modyfikacji oprogramowania)