Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Przygotowanie do funkcji administratora bezpieczeństwa informacji (ABI)

Termin

13-10-2014, 14-10-2014, 15-10-2014

Czas trwania

24 godziny

Forma zajęć

warsztaty połączone z elementami wykładu

Liczba uczestników

15 osób

Koszt

250.00 PLN

Adresat

Pracownicy administracji publicznej, którzy niedługo obejmą funkcję administratora bezpieczeństwa informacji (ABI) oraz pracownicy, którzy niedawno objęli tę funkcję.

Cele

Przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji ABI, w tym budowania dobrego klimatu wokół ochrony danych osobowych; przeanalizowanie stanu ochrony danych osobowych w urzędzie; zbudowanie nie tylko wiedzę merytoryczną nowych i przyszłych ABI, ale również ich umiejętności praktycznych w zakresie budowania dobrych relacji, przekonywania do swoich racji czy wspomagania innych we właściwym stosowaniu przepisów.

Efekty szkolenia

Zwiększenie umiejętności uczestników w zakresie stosowania ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w szczególności realizacji obowiązków administratora bezpieczeństwa informacji: budowania odpowiedniego klimatu w urzędzie wokół ochrony danych osobowych, realizacji zadań związanych z nadzorowaniem ochrony danych, rejestrowania zbiorów danych osobowych, a także powierzania przetwarzania danych osobowych.

Program

 1. Definicja danych osobowych, czyli co jest, a co nie jest danymi osobowymi i co z tego wynika?
 2. „Podstawy prawne dotyczące ochrony danych osobowych
 3. „Zadania ABI, w tym:
  1. określenie katalogu zadań ABI
  2. warsztaty dotyczące budowania dobrego klimatu wokół ochrony danych osobowych
  3. plan B, czyli prosta analiza ryzyka w zakresie ochrony danych osobowych
 4. „Podstawy do uznania legalności przetwarzania danych osobowych. Analiza przypadków
 5. „Obowiązki związane z przetwarzaniem danych osobowych, w tym ćwiczenia dotyczące:
  1. realizacji obowiązku informacyjnego
  2. rejestracji zbiorów danych osobowych
  3. zabezpieczenia danych osobowych
  4. postępowania w sytuacji zaistnienia incydentów bezpieczeństwa
  5. ochrony danych osobowych pracowników urzędu
 6. „Przetwarzanie tzw. danych wrażliwych – na co trzeba zwrócić szczególną uwagę?
 7. „Powierzanie przetwarzania danych osobowych – umowy powierzenia; kiedy udostępniamy, a kiedy powierzamy dane osobowe
 8. „Prawa osoby, której dane są przetwarzane. Warsztaty dotyczące udzielania informacji o przetwarzanych danych osobowych, realizacji sprzeciwu lub żądań, o których mowa w ustawie, w tym pracy z tzw. trudnym klientem
 9. „Kontrola ochrony danych osobowych z dwóch stron:
  1. Jak przygotować organizację do kontroli zewnętrznej?
  2. Warsztat – jak przygotować i przeprowadzić kontrolę ochrony danych osobowych?
 10. „Przepisy karne, czyli czego unikać?
 11. „Planowane zmiany prawne dotyczące ochrony danych osobowych