Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Przeprowadzanie ocen okresowych w służbie cywilnej a efektywność zarządzania ludźmi w instytucji publicznej

Termin

03-12-2019, 04-12-2019

Termin

3-4.12.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych  (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, dyskusje, ćwiczenia warsztatowe, wspólna praca nad wnioskami czy wskazówkami do zastosowania przez uczestników w praktyce

Liczba uczestników

20 osób

Koszt

950.00 PLN

Prowadzący

Radosław Hancewicz

Adresat

Kierownicy i koordynatorzy zespołów zainteresowani  poprawieniem  swoich umiejętności w zakresie oceniania i zarządzania ludźmi

Cele

 • omówienie zmian w zakresie ocen okresowych w służbie cywilnej wynikających z nowego Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2016 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania ocen okresowych urzędników służby cywilnej i pracowników służby cywilnej
 • przedstawienie najczęstszych błędów organizacyjnych popełnianych w procesie oceniania pracowników oraz błędów w sztuce oceniania, a także omówienie sposobów ich neutralizowania, tak by proces oceniania mógł spełnić swoje funkcje
 • omówienie najbardziej efektywnych narzędzi zarządzania stosowanych na poszczególnych etapach zarządzania
 • zapoznanie uczestników z najważniejszymi zasadami zarządzania w instytucji publicznej i roli kierownika w procesie zarządzania

Efekty szkolenia

 • uświadomienie uczestnikom najważniejszych funkcji efektywnego kierownika oraz tego czym różni się zarządzanie od administrowania.
 • poprawienie efektywności zarządzania uczestników szkolenia
 • dostarczenie uczestnikom wiedzy nt. szczegółowych kryteriów oceny i ich stopniowania w odniesieniu do rzeczywistych zachowań pracowników
 • pokazanie uczestnikom roli oceny okresowej w motywowaniu pracowników

Program

 • Niezbędne kompetencje kierownika
 • Wprowadzenie do zagadnień oceniania
 • Ocena okresowa i jej przeprowadzanie zgodnie z nowym Rozporządzeniem
 • Kryteria oceny
 • Błędy w ocenianiu
 • Zasady skutecznej rozmowy oceniającej
 • Motywowanie a ocena okresowa
 • Pozostałe funkcje kierownicze - dobre praktyki zwiększające skuteczność kierownika