Tytuł szkolenia

Przed Prezydencją (Poziom językowy co najmniej średniozaawansowany)

Termin

08-04-2024, 09-04-2024, 10-04-2024

Termin

8-10.04.2024

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych, godz. 11:15 - 14:00

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Cele

Rozwijanie kompetencji językowych i komunikacyjnych – język administracyjny w dyskusji na tematy profesjonalne (UE). Przypomnienie i rozszerzenie bazowej terminologii unijnej w kontekście przygotowań do polskiej prezydencji w 2025 r.

Efekty szkolenia

  • Większa pewność siebie uczestnika treningu podczas rozmowy na temat UE, jej instytucji czy funkcjonowania.
  • Poprawa sprawności komunikacyjnej przy publicznym zabieraniu głosu, oparta na wyrażeniach powtórzonych w czasie treningu.

Program

  • Sprawowanie Prezydencji jako wyzwanie dla kraju członkowskiego – przygotowania.
  • Główni gracze w procesie tworzenia prawa i podejmowania decyzji w UE.
  • Efektywne uczestnictwo w spotkaniu roboczym – przewodniczenie spotkaniu, prezentacja opinii na forum publicznym.