Zakres szkolenia

Wiedza

Tytuł szkolenia

Prywatność a dostęp do informacji publicznej

Termin

14-03-2016, 13-06-2016

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz.9.00-16.00

II terminy: 14.03.2016 i 13.06.2016

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia zespołowe, dyskusje i studia przypadków

Liczba uczestników

15

Koszt

550.00 PLN

Prowadzący

Dorota Skolimowska

Adresat

 • pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni za udzielanie informacji publicznej
 • osoby odpowiadające za kontakt z mediami

Cele

 • wyjaśnienie pojęć związanych z ochroną danych osobowych oraz sytuacji, w jakich dostęp do informacji publicznej powinien zostać ograniczony ze względu na prywatność
 • przeanalizowanie przypadków występujących w codziennej praktyce urzędniczej, które pomogą zastosować wiedzę teoretyczną w praktyce

Efekty szkolenia

 • umiejętność identyfikacji informacji stanowiących dane osobowe
 • umiejętność uzasadnienia decyzji odmawiającej udostępnienie informacji publicznej ze względu na ochronę danych osobowych
 • znajomość orzecznictwa dotyczącego ograniczenia dostępu do informacji publicznej ze względu na ochronę prywatności  

Program

 • Prawo dostępu do informacji publicznej a prawo do prywatności  – podstawy prawne i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego
 • Informacja publiczna a ustawa o ochronie danych osobowych (m.in. ćwiczenia pomagające zrozumieć definicję danych osobowych)
 • Rozpatrywanie wniosków o dostęp do informacji publicznej, w szczególności kiedy udostępniać informację publiczną obejmującą dane osobowe, w tym m.in. (anonimowość wnioskodawcy, pojęcie „osoby pełniącej funkcję publiczną”, zakres udostępnianych danych, zasady udostępniania danych osób nie pełniących funkcji publicznych,  anonimizacja dokumentów przed publikacją)
 • Analiza orzecznictwa (m.in. w zakresie udostępniania informacji o wynagrodzeniach)
 • Rejestracja zbiorów zw. z dostępem do informacji publicznej przez GIODO
 • Rola ABI w udostępnianiu informacji publicznej