Tytuł szkolenia

Prosty język prawniczy

Termin

05-12-2017

Termin

5.12.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykłady, ćwiczenia redakcyjne

Liczba uczestników

16

Koszt

590.00 PLN

Prowadzący

Ewelina Moroń

Adresat

 • Wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy przygotowują decyzje administracyjne
 • Pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą tworzyć teksty zgodne z modelem efektywnego przetwarzania informacji   
 • Osoby, które brały udział w podstawowym szkoleniu z zakresu prostego języka (ang. plain language/ power writing) 

Cele

Przygotowanie uczestników do tworzenia tekstów prawnych i prawniczych zgodnych ze standardem prostego języka.

Efekty szkolenia

 • Poprawa kompetencji językowych uczestników
 • Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania zasad prostego języka

Program

 • Prosta polszczyzna – standard Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Ignotum per ignotum – co w tekstach prawnych i prawniczych jest najtrudniejsze dla odbiorcy
 • 30/ 10/ 3 – zasady, które zmienią Twoje teksty
 • Teksty, które robią wrażenie – dobre praktyki z Polski i ze świata
 • Proces iteracji – zasady współpracy lingwisty i prawnika
 • Metamorfozy – warsztaty redakcyjne