Tytuł szkolenia

Prostota i poprawność języka w tekstach urzędowych

Termin

27-11-2017, 28-11-2017

Termin

27-28.11.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

Wykłady, ćwiczenia redakcyjne, ćwiczenia poprawnościowe

Liczba uczestników

16

Koszt

990.00 PLN

Adresat

 • Wszyscy pracownicy administracji publicznej
 • Osoby, które nie brały udziału w podstawowym szkoleniu z zakresu prostego języka

Cele

Przygotowanie uczestników do tworzenia pism zgodnych ze standardem prostego języka i uporządkowanie wiedzy uczestników z zakresu kultury języka – zwłaszcza składni, interpunkcji i typografii.

Efekty szkolenia

 • Poprawa kompetencji językowych uczestników
 • Nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania zasad prostego języka
 • Przeredagowanie wybranego przez uczestnika tekstu zgodnie z wymaganiami prostego języka i zasad poprawności językowej

Program

 • Prosta polszczyzna – standard Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Teksty, które robią wrażenie – dobre praktyki z Polski i ze świata
 • Obywatel.gov.pl – w poszukiwaniu nowego języka urzędowego
 • 30/ 10/ 3 – zasady, które zmienią Twoje pisma
 • A gdyby przecinek stał przed „i”? – zasady interpunkcyjne
 • Zaimki, które skracają teksty – zasady składniowe
 • Dywizy, tirety i inne – zasady typograficzne
 • Jak to jest z tym „Witam”? – przydatne narzędzia pod ręką
 • Metamorfozy – warsztaty redakcyjne