Tytuł szkolenia

Prosta polszczyzna w tekstach urzędowych

Termin

12-03-2018

Termin

12.03.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

590.00 PLN

Adresat

wszyscy pracownicy administracji publicznej 

Cele

Przygotowanie uczestników do tworzenia tekstów zgodnych ze standardem prostej polszczyzny (standard plain language opracowany na Uniwersytecie Wrocławskim)

Efekty szkolenia

  • poprawa kompetencji językowych uczestników
  • nabycie umiejętności praktycznego stosowania zasad prostego języka (plain language) w codziennej pracy zawodowej
  • umiejętność redagowania tekstów zgodnie z wymaganiami standardu prostego języka 

Program

  • Prosta polszczyzna – standard Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Teksty, które robią wrażenie – dobre praktyki z Polski i ze świata
  • Redagowanie pism urzędowych – warsztaty
  • Redagowanie tekstów internetowych – warsztaty