Tytuł szkolenia

Prosta polszczyzna w tekstach prawniczych

Termin

23-04-2018

Termin

23.04.2018

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, ćwiczenia redakcyjne

Liczba uczestników

16

Koszt

590.00 PLN

Adresat

  • wszyscy pracownicy administracji publicznej, którzy przygotowują teksty prawnicze (np. pisma, regulaminy itp.)
  • pracownicy departamentów i wydziałów ds. prawnych, którzy chcą tworzyć teksty zgodne z modelem efektywnego przetwarzania informacji   

Cele

Przygotowanie uczestników do tworzenia tekstów prawnych i prawniczych zgodnych ze standardem prostego języka.

Efekty szkolenia

  • poprawa kompetencji językowych uczestników
  • nabycie umiejętności praktycznego wykorzystania zasad prostego języka

Program

  • Prosta polszczyzna – standard Uniwersytetu Wrocławskiego
  • Prosty język prawniczy – czy to w ogóle możliwe?
  • Teksty, które robią wrażenie – dobre praktyki z Polski i ze świata
  • Zasady redagowania prostych tekstów prawniczych
  • Warsztaty redakcyjne