Tytuł szkolenia

Prosta polszczyzna w pismach urzędowych – warsztaty plain language

Termin

21-11-2017, 22-11-2017

Termin

21-22.11.2017

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 8.00-15.00

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

990.00 PLN

Adresat

wszyscy pracownicy administracji publicznej 

Cele

Przygotowanie uczestników do tworzenia pism zgodnych ze standardem plain language, czyli tekstów klarownych i przyjaznych obywatelowi

Efekty szkolenia

 • poprawa kompetencji językowych uczestników
 • nabycie umiejętności praktycznego stosowania zasad prostego języka (plain language) w codziennej pracy zawodowej
 • przeredagowanie wybranego przez uczestnika tekstu zgodnie z wymaganiami standardu prostego języka 

Program

 • Prosta polszczyzna – standard Uniwersytetu Wrocławskiego
 • Kiedy język jest atrakcyjny percepcyjnie?
 • Teksty, które robią wrażenie – dobre praktyki z Polski i ze świata
 • Dlaczego polski język urzędowy jest nam nieprzyjazny?
 • Obywatel.gov.pl – w poszukiwaniu nowego języka urzędowego
 • Jak bardzo można uprościć tekst urzędowy?
 • 30 zasad, które zmienią Twoje pisma
 • Poprawność też jest ważna!
 • Przydatne narzędzia pod ręką
 • Metamorfozy, czyli zmieniamy swoje teksty