Tytuł szkolenia

Projektowanie grafiki i multimediów na co dzień

Termin

17-10-2019, 18-10-2019

Termin

17-18.10.2019

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty komputerowe

Liczba uczestników

16 osób

Koszt

900.00 PLN

Adresat

Wszystkie osoby, którzy chcą lepiej samodzielnie projektować/ modyfikować materiały graficzne i multimedialne na potrzeby swojej pracy zawodowej w celu wizualizacji własnych dokonań, autoprezentacji i dokumentacji

Cele

Dostarczenie podstaw teoretycznych związanych z zasadami projektowania graficznego oraz szeregu umiejętności praktycznych związanych z tworzeniem i obróbką materiałów graficznych oraz multimedialnych
z wykorzystaniem łatwych w obsłudze i ogólnodostępnych aplikacji i usług online.  

Efekty szkolenia

 • zdobycie wiedzy dotyczącej podstaw projektowania graficznego w celu budowania jasnych i przystępnych komunikatów za pomocą języka wizualnego oraz odpowiednio dobranej zawartości i formy prezentacji graficznej
 • zdobycie praktycznych umiejętności planowania, projektowania oraz samodzielnego tworzenia i edycji materiałów graficznych takich jak fotografie, plakaty, infografiki, diagramy, ogłoszenia, ulotki itp. oraz przygotowania i publikacji materiałów audiowizualnych za pomocą bezpłatnego oprogramowania i usług online
 • skuteczne stosowanie elementów graficznych i multimedialnych wspomagających wizualizację informacji zwiększających czytelność
 • i atrakcyjność przekazu zarówno w mediach drukowanych jak
 • i ekranowych
 • wykorzystywanie bezpłatnych zasobów graficznych i audiowizualnych dostępnych w internecie w celu wzbogacania przekazu multimedialnego

Program

 • Podstawy projektowania graficznego.
 • Elementy komunikatu wizualnego.
 • Planowanie projektu i wybór odpowiedniego rozwiązania.
 • Narzędzia i techniki pracy z grafiką rastrową i wektorową.
 • Narzędzia i techniki pracy z materiałami audio/wideo.
 • Projekty praktyczne:
 • obróbka fotografii cyfrowych,
 • projekt plakatu,
 • projekt infografiki,
 • projekt diagramu,
 • projekt ogłoszenia,
 • projekty graficzne dla usług Facebook, Twitter itp.
 • projekty graficzne na potrzeby prezentacji multimedialnych,
 • montaż filmu promocyjnego.