Zakres szkolenia

Etyka

Tytuł szkolenia

Profesjonalny doradca ds. etyki w służbie cywilnej

Termin

16-05-2022, 17-05-2022

Termin

16-17.05.2022

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

prezentacja, ćwiczenia, warsztaty. Szkolenie stacjonarne w siedzibie KSAP w Warszawie

Liczba uczestników

15

Koszt

850.00 PLN

Adresat

 • doradcy ds. etyki w służbie cywilnej
 • osoby zainteresowane podniesieniem kompetencji interpersonalnych, głównie w kontekście inteligencji emocjonalnej i budowania dobrych relacji z innymi

Cele

Nabycie kompetencji w zakresie komunikacji i relacji z osobami zgłaszającymi się do doradców etycznych, rozwój kompetencji miękkich, niezbędnych do skutecznego pełnienia funkcji doradcy ds. etyki w służbie cywilnej.

Efekty szkolenia

 • nabycie umiejętności komunikowania się z osobami zgłaszającymi się do doradców etycznych
 • nabycie umiejętności diagnozowania potrzeb osób zgłaszających się do doradcy etycznego i dobory metod ich wsparcia

Program

 • Zarządzanie emocjami: czym są emocje, schemat ich powstawania, rozpoznawanie emocji własnych emocji (samopoznanie) oraz emocji innych ludzi
 • Kluczowe umiejętności i nawyki emocjonalne (samoświadomość, motywacja własna, empatia, umiejętności społeczne).
 • Nawyki emocjonalne niezbędne do pełnienia funkcji doradcy ds. etyki
 • Sposoby kontrolowania własnych emocji w sytuacjach stresowych, konfliktowych, zarządzanie stresem, techniki świadomego usuwania, rozładowywania napięcia emocjonalnego u siebie i u innych osób
 • Wybrane narzędzia skutecznej komunikacji interpersonalnej (pytania jako metoda zbierania informacji, techniki sekwencyjnego zadawania pytań, parafrazy, odzwierciedlenie uczuć, obiektywne interpretowanie) w kontekście trudnych emocjonalnie sytuacji
 • Odczytywanie mowy ciała rozmówcy – komunikacja niewerbalna.
 • Techniki asertywne, które pomagają budować empatie i relacje społeczne
 • Mechanizmy wywierania wpływu, manipulacje, obrona przed manipulacją
 • Rozumienie oczekiwań osób zgłaszających się do doradcy etycznego
 • Dylematy etyczne, konflikt interesów, konflikt lojalności
 • Mechanizm trójkąta dramatycznego dr Stephena Karpmana - jak tworzyć konstruktywne relacje poza trójkątem
 • Techniki skutecznego przekazywania informacji trudnych i niepopularnych