Tytuł szkolenia

Profesjonalne prezentacje multimedialne – metody, narzędzia i techniki

Termin

15-03-2018, 16-03-2018

Termin

15-16.03.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty komputerowe

Liczba uczestników

16

Koszt

900.00 PLN

Adresat

wszystkie osoby, które w swojej pracy często stają przed koniecznością opracowania prezentacji dla różnego rodzaju audytorium i chcą uczynić swoje wystąpienia (spotkania, zebrania) znacznie ciekawszymi wizualnie i multimedialnie

Cele

Dostarczenie praktycznej wiedzy na temat biegłej pracy z oprogramowaniem Microsoft PowerPoint ze szczególnym uwzględnieniem zasad użyteczności w procesie projektowania nowoczesnych i przyjaznych dla odbiorców pokazów i prezentacji multimedialnych.

Efekty szkolenia

 • zdobycie praktycznych umiejętności projektowania oraz samodzielnego tworzenia użytecznych prezentacji multimedialnych, które angażują i aktywizują publiczność
 • doskonalenie umiejętności wizualizacji własnych dokonań i autoprezentacji poprzez skuteczne użycie multimediów, które ułatwią przyswajanie informacji
 • optymalizacja pracy z programem oraz przykłady efektywnego i skutecznego wykorzystania wbudowanych narzędzi i ustawień aplikacji w codziennej pracy

Program

 • Zasady użyteczności w projektowaniu prezentacji multimedialnych
 • Wprowadzenie do aplikacji Microsoft PowerPoint
 • Tworzenie i kompozycja prezentacji
 • Praca z tekstem
 • Praca z tabelami, wykresami i diagramami
 • Praca z elementami multimedialnymi
 • Animowanie slajdów i obiektów
 • Dodawanie dodatkowych obiektów nawigacyjnych
 • Tworzenie własnych motywów i wzorców slajdów
 • Przygotowanie materiałów informacyjnych
 • Przygotowanie prezentacji do potrzeb wystąpienia
 • Wystąpienie publiczne