Zakres szkolenia

Zarządzanie projektami

Tytuł szkolenia

PRINCE2® Foundation 6 th edition – zarządzanie projektami w administracji publicznej – kurs certyfikowany z egzaminem

Termin

11-05-2022, 12-05-2022, 13-05-2022

Termin

11-13.05.2022

Czas trwania

27 godzin dydaktycznych (3 dni szkoleniowe) godz. 9.00-17.00 + egzamin w formie online odbywa się po zakończeniu szkolenia w terminie wybranym przez uczestnika spośród terminów udostępnionych przez Akredytora. Szkolenie i egzamin w formie online

Forma zajęć

Prezentacje, ćwiczenia praktyczne i utrwalające, dyskusje i przykłady, facylitacja. Szkolenie i egzamin w formie online

Liczba uczestników

15

Koszt

2200.00 PLN

Prowadzący

Agata Jakóbczak

Adresat

 • osoby odpowiedzialne za zarządzanie projektami w dowolnej branży
 • i organizacji
 • uczestnicy zespołów realizujących projekty w organizacjach
 • menedżerowie zaangażowani w proces wsparcia i nadzoru projektu
 • osoby, które chcą zajmować się lub zajmują się zawodowo zarządzaniem projektami i chcą poznać standard zarządzania projektami PRINCE2®

Cele

Przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu metodyki PRINCE2®, tak, aby mogli oni z powodzeniem wykorzystywać ją w swojej codziennej pracy.

Omówienie zintegrowanych elementów składowych metodyki: pryncypiów, tematów, procesów i środowiska projektowego.

Przygotowanie uczestników do uzyskania pozytywnego wyniku na egzaminie PRINCE2® Foundation.

Program

 • Przegląd metodyki PRINCE2
 • Temat organizacja
 • Proces przygotowanie projektu
 • Temat uzasadnienie biznesowe
 • Proces inicjowanie projektu
 • Temat plany
 • Temat jakość
 • Temat ryzyko
 • Proces zarządzanie końcem etapu
 • Temat postępy
 • Proces sterowanie etapem
 • Temat zmiana
 • Proces zarządzanie dostarczaniem produktów
 • Proces zamykanie projektu
 • Proces zarządzanie strategiczne projektem
 • Omówienie przykładowych egzaminów PRINCE2 Foundation
 • Egzamin na poziomie Foundation

 

Informacje dodatkowe: Egzamin testowy jednokrotnego wyboru, składający się z 60 pytań; czas trwania egzaminu wynosi 60 minut; próg zdawalności wynosi 55% (konieczne jest uzyskanie 33 punktów).