Tytuł szkolenia

Prezi – nowy wymiar prezentacji multimedialnych

Termin

17-09-2020, 18-09-2020

Termin

17-18.09.2020

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztaty komputerowe

Liczba uczestników

16

Koszt

900.00 PLN

Adresat

 • wszystkie osoby, które chcą tworzyć oryginalne, dynamiczne i nowoczesne prezentacje multimedialne, które różnią się od typowych pokazów PowerPoint i lepiej zapadają w pamięć odbiorców
 • osoby, które  stają przed koniecznością opracowania/modyfikacji materiałów multimedialnych w postaci grafiki, diagramów, zasobów audio/wideo na potrzeby wystąpień publicznych oraz dokumentacji

Cele

Dostarczenie praktycznej wiedzy na temat wydajnej pracy z oprogramowaniem Prezi - usługi online oraz aplikacji będącej nowoczesną alternatywą dla programu Microsoft PowerPoint. Prezi pozwala szybko tworzyć dynamiczne interaktywne prezentacje multimedialne, które w przeciwieństwie do szablonowych slajdów PowerPoint dają więcej kreatywnych możliwości i lepiej zapadają w pamięć odbiorców. Kurs zawiera również wiele praktycznych przykładów i zadań dotyczących przygotowania zasobów multimedialnych z użyciem bezpłatnych edytorów graficznych, wideo oraz audio na komputerach stacjonarnych oraz urządzeniach mobilnych.

Efekty szkolenia

 • zdobycie praktycznych umiejętności planowania, projektowania oraz samodzielnego tworzenia oryginalnych i nowoczesnych prezentacji w programie Prezi jako alternatywy dla pokazów PowerPoint.
 • budowanie jasnych i przystępnych komunikatów dopasowanych do potrzeb odbiorców za pomocą języka wizualnego oraz odpowiedniego doboru zawartości i formy prezentacji
 • skuteczne stosowanie elementów multimedialnych i interakcyjnych wspomagających narrację i wizualizację informacji w prezentacji oraz zwiększających czytelność i atrakcyjność przekazu
 • wydajna edycja elementów multimedialnych takich jak grafika, diagramy, materiały audio/wideo z użyciem bezpłatnych edytorów w celu wizualizacji własnych dokonań, autoprezentacji i dokumentacji
 • wykorzystywanie bezpłatnych zasobów graficznych i audiowizualnych dostępnych w internecie w celu wzbogacania przekazu multimedialnego

Program

 • Czym jest Prezi?
 • Pierwsza prezentacja Prezi
 • Tworzenie i modyfikacja struktury prezentacji
 • Dodawanie i animowanie zawartości prezentacji
 • Zaawansowane opcje programu
 • Publikacja, udostępnianie i pokaz prezentacji
 • Rodzaje plików multimedialnych przydatnych w prezentacjach oraz ich parametry i właściwości
 • Przegląd i wykorzystanie baz zasobów multimedialnych dostępnych online w prezentacjach
 • Tworzenie i edycja elementów multimedialnych z użyciem bezpłatnych edytorów
 • Wykorzystanie urządzeń mobilnych w prezentacjach multimedialnych
 • Warsztat: Prezi i multimedia w praktyce