Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Prawo pracy w praktyce - urlopy uprawnienia rodzicielskie akta osobowe

Termin

20-05-2019

Termin

20.05.2019

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykład, dyskusja, warsztat

Liczba uczestników

20 osób

Koszt

570.00 PLN

Adresat

 • osoby odpowiedzialne za prawidłowe prowadzenie dokumentacji pracowniczej
 • osoby, które zajmują się na co dzień obowiązkami kadrowo-płacowymi będą mogły poznać nowe przepisy, ugruntować swoją wiedzę, zweryfikować poprawność własnej interpretacji przepisów i ich praktycznego zastosowania
 • odbiorcami szkolenia mogą być zarówno specjaliści kadrowo-płacowi bardziej jak i mniej doświadczeni, pracujący zarówno w korporacjach jak również w małych i średnich firmach oraz w biurach rachunkowych

Cele

Ukazanie najnowszych zmian w prawie pracy oraz przypomnienie i przedstawienie najważniejszych przepisów prawa pracy niezbędnych w codziennej pracy, z uwzględnieniem wskazówek jak unikać najczęściej popełnianych błędów. Ugruntowanie i aktualizacja wiedzy prawnej wynikającej z dotychczasowej praktyki oraz wskazanie najważniejszych zagrożeń wynikających z niestosowania przepisów prawa pracy jest potrzebne każdemu specjaliście. W 2016 roku weszły w życie ważne zmiany przepisów prawa pracy, m.in. w zakresie uprawnień rodzicielskich i zawierania umów terminowych co powoduje nowe obowiązki po stronie pracodawcy, które warto znać i na bieżąco przygotować się do tego, co dodatkowo pracodawca musi realizować jako strona stosunku pracy. 

Efekty szkolenia

 • rozróżnienie umów o pracę
 • prawidłowe nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy
 • prawidłowe ustalenie wymiaru urlopu wypoczynkowego oraz urlopu pracowniczego  związanego z rodzicielstwem

Program

 • Różne umowy o pracę – cechy charakterystyczne
 • Różne umowy o pracę, ale takie same okresy wypowiedzenia, czyli jak ustalać prawidłową długość okresu wypowiedzenia umów terminowych po nowelizacji Kodeksu pracy od 22 lutego 2016 r.
 • Jak realizować obowiązki pracodawcy po 1 września 2016 r.
 • Sposoby rozwiązywania umów o pracę
 • Uzasadnienie wypowiedzenia umowy o pracę
 • Urlopy wypoczynkowe w praktyce
 • Uprawnienie pracownicze związane z rodzicielstwem – urlop macierzyński i urlop rodzicielski – zasady przyznawania, dokumentowania i wypłacania
 • Urlop wychowawczy po nowelizacji w praktyce
 • Urlop ojcowski w praktyce
 • Dodatkowe przywileje rodziców
 • Obniżenie wymiaru etatu pracowników uprawnionych do urlopu wychowawczego a ochrona zatrudnienia po nowelizacji Kodeksu pracy od 2 stycznia 2016 r.
 • Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników wg obecnych i nowelizowanych przepisów
 • Odpowiedzialność pracodawcy, roszczenia ze stosunku pracy oraz konsekwencje nieprzestrzegania przepisów – kontrole PIP, spory sądowe
 • Nowe uprawnienia PIP – obowiązki pracodawcy i sankcje za nieprzestrzeganie znowelizowanych przepisów
 • Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia