Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Praktyczny angielski - poziom średniozaawansowany

Termin

19-09-2022

Termin

19 września - 16 grudnia 2022 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych, środy i piątki godz. 8.00-9.30

Forma zajęć

online

Liczba uczestników

10

Koszt

1190.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Cele

Podtrzymanie kontaktu z językiem obcym przez pracowników administracji publicznej. Poprawa pewności siebie w mówieniu i czytaniu.

 

Efekty szkolenia

Uczestnik kursu poznaje swoje mocniejsze i słabsze strony jako użytkownik języka obcego, rozwija – w zrównoważony sposób – umiejętności językowe i zmniejsza stres związany z mówieniem w języku obcym.

Program

Praca z tekstem, dyskusja w grupie, praca w parach, słuchanie materiałów audio.

Program w naturalny sposób obejmuje 5 kategorii: czytanie, mówienie, słuchanie, słownictwo i niezbędne elementy gramatyki. W oparciu o przeczytany lub wysłuchany tekst (opowiadanie, dialog, wywiad, prezentacje) utrwalane będzie słownictwo, przypomniane zostaną struktury gramatyczne, co pomoże uczestnikom w swobodnym wyrażaniu opinii.