Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Praca nad głosem, dykcją i intencją - szkolenie dla rzeczników prasowych i nie tylko

Termin

02-03-2015, 03-03-2015, 04-03-2015, 05-03-2015

Czas trwania

24 godziny dydaktyczne (4 dni szkoleniowe), 1. i 3. dzień w godz. 10.00-16.30, 2.dzień w godz. 10.00-15.45, 4.dzień w godz. 10.00-13.15 (I grupa) i 13.30-16.45 (II grupa)

Forma zajęć

mini-wykłady, ćwiczenia indywidualne oraz zespołowe, w tym ćwiczenia z mikrofonem i w studiu nagrań, dyskusje i studia przypadków, ćwiczenia na tekstach

Liczba uczestników

10

Koszt

1800.00 PLN

Adresat

• rzecznicy prasowi urzędów oraz pracownicy biur prasowych • kadra kierownicza urzędów i pracownicy komórek organizacyjnych odpowiedzialni m.in. za kształtowanie wizerunku oraz informację i promocję

Cele

Zwiększenie skuteczności przekazu i precyzyjne dotarcie do słuchacza ze szczególnym uwzględnieniem przykładów i specyfiki funkcjonowania administracji publicznej

Efekty szkolenia

• poznanie narzędzi panowania nad głosem w sytuacji wystąpień publicznych, w tym wypowiedzi dla mediów, przed kamerą i w studiu radiowym • nabycie umiejętności budowania zwięzłego i precyzyjnego przekazu • poszerzenie wiedzy z obszaru retoryki praktycznej

Program

1. Praca nad głosem

  • Trening oddechowy
  • Ćwiczenia koordynacji oddechowo – głosowej
  • Praca nad dykcją i rezonansem
  • Praca z tekstem, wystąpienia indywidualne

2. Podstawy retoryki praktycznej
3. Praca nad intencją

  • Rozgrzewka ciała i głosu
  • Praca nad tekstem
  • Nagrania i analiza

4. Studio nagrań (M*studio)

  • Nagrania i ich analiza 

Szkolenie (pierwsze trzy dni zajęć) odbywa się w siedzibie Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie, ul. Wawelska 56 oraz (czwarty dzień) w studio nagraniowym na terenie Warszawy (ul. Włodarzewska 59F/99)