Tytuł szkolenia

Potencjał urzędnika - warsztat rozwoju kompetencji i przeciwdziałania wypaleniu urzędnika

Termin

19-06-2023, 20-06-2023

Termin

19-20.06.2023

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.30-16.30

Forma zajęć

Szkolenie stacjonarne: dwuetapowe badanie silnych i słabych stron urzędnika oraz potencjału rozwojowego. Tworzenie indywidualnych programów rozwojowych w zakresach: rozwoju talentów, zarządzania wiedzą, kompetencjami. Metodologia: SMART9

Liczba uczestników

BRAK MIEJSC

Koszt

800.00 PLN

Adresat

 • wszyscy pracownicy administracji
 • osoby pragnące rozwijać swój potencjał
 • nowi pracownicy administracji publicznej

Cele

Odkrycie, uruchomienie metod wykorzystania drzemiącego w każdym człowieku potencjału. Nakierowanie na wykorzystanie go w sposób efektywny i nie powodujący przeciążenia psycho-fizycznego.

Efekty szkolenia

 • efektywne zarządzanie własnymi talentami i potencjałem
 • zniwelowanie słabych stron
 • wzmocnienie silnych stron
 • rozwój zawodowy i osobisty

Program

 • Nasz potencjał – dlaczego nie wykorzystujemy go w pełni.
 • Czy wszyscy jesteśmy zdolni do wykonywania każdej pracy.
 • Myślisz, że masz mało talentów? Przekonamy cię, że jest na odwrót.
 • Nawyki, które ukształtowały nasze ograniczenia.
 • Odkrywamy potencjał – Badanie SMART9 Diagnostyka część 1
 • Badanie diagnostyczne część 2
 • Studium przypadku – narodziny potencjału talentów.
 • Budowanie sieci potencjału z otoczeniem zawodowym oraz osobistym
 • pozytywne relacje w pracy
 • Work-life balance
 • dobre relacje osobiste jako czynnik motywacji życiowej
 • Nowe kompetencje w zakresie:
 • zarządzanie sobą
 • zarządzanie relacjami
 • zarządzanie rozwojem
 • zarządzanie potencjałem
 • „Most w przyszłość” – budowa planu rozwojowego w oparciu
  o kryteria:
 • realistyczne
 • osadzone w czasie
 • automotywujące