Tytuł szkolenia

Poprawność języka w tekstach urzędowych

Termin

26-03-2018, 27-03-2018

Termin

26-27.03.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

ćwiczenia poprawnościowe, wykłady

Liczba uczestników

16

Koszt

990.00 PLN

Adresat

  • wszyscy pracownicy administracji publicznej
  • wszystkie osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu poprawności językowej 

Cele

Uporządkowanie wiedzy uczestników z zakresu kultury języka.

Efekty szkolenia

  • poprawa kompetencji językowych uczestników
  • korekta i redakcja tekstów przyniesionych przez uczestników

Program

  • A gdyby przecinek stał przed „i”? – zasady interpunkcyjne
  • Zaimki, które skracają teksty – zasady składniowe
  • W intencji Jana Kowalski – zasady odmiany wyrazów
  • Dywizy, tirety i inne – zasady typograficzne
  • Jak to jest z tym „Witam”? – przydatne narzędzia pod ręką
  • Metamorfozy – warsztaty redakcyjne