Tytuł szkolenia

Poprawność języka w tekstach urzędowych

Termin

20-11-2017

Termin

20.11.2017

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych (1 dzień szkoleniowy), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

ćwiczenia poprawnościowe, wykłady

Liczba uczestników

16

Koszt

590.00 PLN

Adresat

 • Wszyscy pracownicy administracji publicznej
 • Wszystkie osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę z zakresu poprawności językowej
 • Osoby, które brały udział w podstawowym szkoleniu z zakresu prostego języka (ang. plain language/ power writing) – to szkolenie jest dobrym uzupełnieniem 

Cele

Uporządkowanie wiedzy uczestników z zakresu kultury języka 

Efekty szkolenia

 • Poprawa kompetencji językowych uczestników
 • Przeredagowanie przygotowanych tekstów zgodnie z zasadami poprawności językowej

Program

 • A gdyby przecinek stał przed „i”? – zasady interpunkcyjne
 • Zaimki, które skracają teksty – zasady składniowe
 • W intencji Jana Kowalski – zasady odmiany wyrazów
 • Dywizy, tirety i inne – zasady typograficzne
 • Jak to jest z tym „Witam”? – przydatne narzędzia pod ręką
 • Metamorfozy – warsztaty redakcyjne