Zakres szkolenia

Umiejętności

Tytuł szkolenia

Poprawna polszczyzna w korespondencji urzędowej – warsztaty „plain language”

Termin

09-03-2016, 10-03-2016

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

wykłady, ćwiczenia indywidualne, ćwiczenia komputerowe

Liczba uczestników

15

Koszt

990.00 PLN

Adresat

wszyscy pracownicy administracji publicznej 

Cele

Przygotowanie uczestników do efektywnego pisania według zasad plain language czyli efektywnego stylu pisania, który sprawia, że czytelnicy szybko i bezstratnie przetwarzają zawarte w tekście informacje

Efekty szkolenia

  • poprawa kompetencji językowych uczestników
  • nabycie umiejętności praktycznego stosowania zasad prostego języka (plain language) w codziennej pracy zawodowej  

Program

  • Prosta polszczyzna – język, który rozumie obywatel
  • Mapa atrakcyjnej polszczyzny
  • Obywatel.gov.pl – nowy język administracji
  • Jak bardzo można uprościć język urzędowy
  • Zasady efektywnego pisania
  • Poprawność językowa
  • Przydatne narzędzia
  • Warsztaty redakcyjne