Zakres szkolenia

Kursy semestralne

Tytuł szkolenia

Polish (your) English - poziom średniozaawansowany - wyższy

Termin

19-09-2022

Termin

19 września - 16 grudnia 2022 r.

Czas trwania

50 godzin dydaktycznych wtorek 8.30 -10.00 i czwartek 8.30 – 10.00

Forma zajęć

online: analiza autentycznych materiałów (internetowe artykuły i materiały video); praca na forum grupy oraz w mniejszych grupach i parach

Liczba uczestników

10

Koszt

1190.00 PLN

Prowadzący

Joanna Bereś

Adresat

Każdy pragnący brzmieć bardziej naturalnie w języku angielskim

Cele

Nabycie umiejętności świadomego i poprawnego używania języka oraz pozbycie się nawyków językowych, które określane są mianem polonizmów i powodują, że nie brzmimy naturalnie w języku angielskim.

Program

Kurs skupia się na słownictwie i strukturach gramatycznych, które zazwyczaj sprawiają nam, Polakom, trudności. Kurs będzie pomocny w osiągnięciu naturalności w posługiwaniu się językiem angielskim. Omówimy popularne ale mniej przez nas lubiane i używane struktury gramatyczne, sięgniemy do słownictwa, które przysparza nam problemów, w szczególności do 'false friends' i wyrażeń, które choć powszechne w języku angielskim nie są przez nas stosowane. Poza tym popracujemy nad prawidłową wymową słów, które z reguły nie są poprawnie przez nas wymawiane.