Tytuł szkolenia

Podstawy metodologii projektowania stron internetowych (UX)

Termin

16-10-2018, 17-10-2018

Termin

16-17.10.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe), godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

warsztat szkoleniowy z elementami wykładu

Liczba uczestników

20

Koszt

790.00 PLN

Adresat

 • kierownicy działów odpowiadających za obsługę klientów w instytucjach
 • osoby zaangażowane w planowanie i realizowanie nowych usług cyfrowych w administracji publicznej
 • osoby odpowiadające za komunikację w instytucjach publicznych

Cele

Zaprezentowanie metodologii projektowania user experience oraz praktyczna nauka planowania procesu projektowania usług cyfrowych i stron internetowych. Prezentacja i nauka wykorzystywania narzędzi wspierających procesy projektowe.

Efekty szkolenia

Uczestnicy:

 • wiedzą, czym jest projektowanie user experience w kontekście tworzenia stron internetowych dla administracji publicznej,
 • znają podstawowe zasady projektowania stron internetowych,
 • znają i potrafią wykorzystać podstawowe narzędzia i metody projektowe: persony, mapy empatii, design studio
 • potrafią identyfikować najczęstsze błędy użyteczności i proponować sposoby ich poprawy,
 • potrafią przeprowadzić proste badania potrzeb,
 • potrafią przeprowadzić proste testy użyteczności strony internetowej.

Program

Dzień 1

 • Wprowadzenie – czym jest dobry UX
 • Typowe błędy użyteczności
 • Projektowanie UX w administracji publicznej - analiza dobrych praktyk
 • Metody badawcze  w projektowaniu UX

Dzień 2 – Projektowanie stron internetowych

 • Badania potrzeb
 • Persony
 • Generowanie koncepcji projektowych
 • Prototypowanie rozwiązań
 • Testowanie prototypów  - Design studio