Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy - jak realnie i skutecznie wykorzystać ten system w urzędzie?

Termin

23-10-2018, 24-10-2018

Termin

23-24.10.2018

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych  (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-16.00

Forma zajęć

mini-wykłady, dyskusje, ćwiczenia warsztatowe, wspólna praca nad wnioskami czy wskazówkami do zastosowania przez uczestników w praktyce

Liczba uczestników

20

Koszt

950.00 PLN

Prowadzący

Radosław Hancewicz

Adresat

 • wszyscy pracownicy dokonujący ocen i/lub wartościowania stanowisk pracy
 • pracownicy urzędów spoza służby cywilnej zainteresowani wprowadzeniem efektywnego systemu ocen i wartościowania do urzędu 

Cele

 • omówienie zmian w zakresie opisywania i wartościowania stanowisk pracy wynikających z nowego Zarządzenia nr 57 Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 lipca 2015 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad dokonywania opisów i wartościowania stanowisk pracy w służbie cywilnej
 • przekazanie praktycznych wskazówek usprawniających opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy
 • omówienie narzędzi i zasad ewentualnego wykorzystania wyników wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w instytucji

Efekty szkolenia

 • uświadomienie najważniejszych zasad budowania systemów opisywania i wartościowania stanowisk pracy w instytucji publicznej.
 • uświadomienie najczęstszych błędów popełnianych w zakresie organizowania procesu opisywania i wartościowania stanowisk pracy, oraz w samych opisach stanowisk pracy.

Program

 • Wprowadzenie – przypomnienie istoty i celu sporządzania opisów stanowisk pracy i ich wartościowania
 • Opis stanowiska pracy – zasad sporządzania z uwzględnieniem nowego Zarządzenia
 • Praktyczne aspekty organizowania procesu opisywania stanowisk pracy w urzędzie
 • Wykorzystanie opisów stanowisk pracy na poszczególnych płaszczyznach zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wartościowanie stanowisk pracy – organizacja procesu zgodnie z nowym Zarządzeniem
 • Wykorzystanie wyników wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie