Zakres szkolenia

Prawo pracy i HR

Tytuł szkolenia

Opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy - jak realnie i skutecznie wykorzystać ten system w urzędzie?

Termin

13-12-2023, 14-12-2023

Termin

13-14.12.2023

Czas trwania

16 godzin dydaktycznych (2 dni szkoleniowe),  godz. 9.00-15.45

Forma zajęć

Szkolenie online z możliwością dyskusji i zadawania pytań

Liczba uczestników

20

Koszt

700.00 PLN

Prowadzący

Radosław Hancewicz

Adresat

 • wszyscy pracownicy dokonujący opisów i/lub wartościowania stanowisk pracy
 • pracownicy urzędów spoza służby cywilnej zainteresowani wprowadzeniem efektywnego systemu ocen i wartościowania do urzędu 

Cele

 • omówienie zasad opisywania i wartościowania stanowisk pracy wynikających z Zarządzenia Prezesa Rady Ministrów
 • przekazanie praktycznych wskazówek usprawniających opisywanie i wartościowanie stanowisk pracy
 • omówienie narzędzi i zasad ewentualnego wykorzystania wyników wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w instytucji

Efekty szkolenia

 • uświadomienie najważniejszych zasad budowania systemów opisywania i wartościowania stanowisk pracy w instytucji publicznej.
 • uświadomienie najczęstszych błędów popełnianych w zakresie organizowania procesu opisywania i wartościowania stanowisk pracy, oraz w samych opisach stanowisk pracy

Program

 • Wprowadzenie – przypomnienie istoty i celu sporządzania opisów stanowisk pracy i ich wartościowania
 • Opis stanowiska pracy – zasad sporządzania wynikające z zarządzenia
 • Praktyczne aspekty organizowania procesu opisywania stanowisk pracy w urzędzie
 • Wykorzystanie opisów stanowisk pracy na poszczególnych płaszczyznach zarządzania zasobami ludzkimi
 • Wartościowanie stanowisk pracy – organizacja procesu zgodnie z zarządzeniem
 • Wykorzystanie wyników wartościowania stanowisk pracy do racjonalizowania systemu wynagrodzeń w urzędzie