Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Spotkania na żywo i online w pigułce (poziom średniozaawansowany)

Termin

25-05-2020, 27-05-2020, 29-05-2020

Termin

25, 27, 29 maja 2020 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni po 150 minut zajęć)

godziny: 8:30-9:45 i 9:55-11:10

Forma zajęć

Aktywna praca na forum grupy, prezentacja stanowiska, dyskusja, dostosowanie rejestrów językowych, mini-prezentacja.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Anna Cegiełkowska

Adresat

Pracownicy administracji publicznej uczestniczący w spotkaniach prowadzonych w języku angielskim na żywo i online

Cele

Rozwijanie umiejętności przydatnych w wystąpieniach publicznych, zarówno w trakcie spotkań jak i w czasie przerw w obradach

Program

Elementy języka formalnego niezbędnego w trakcie spotkań. Wypowiadanie się na forum publicznym. Przełamywanie trudności w uczestniczeniu w spotkaniach na żywo i on-line. Zadawanie pytań i reagowanie na odpowiedzi innych. Stworzenie banku przydatnych struktur, o które można oprzeć wypowiedź.