Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Real life, real words. Jak mówić swobodnie? (poziom co najmniej średniozaawansowany)

Termin

10-11-2020, 12-11-2020, 13-11-2020

Termin

10, 12-13.11.2020 r.

Czas trwania

3 dni zajęć (po 150 minut dziennie)

10 i 13.11. godz. 8:00-9:15 i 9:30-10:45

12.11. godz. 10:00-11:15 i 11:30-12:45

 

Forma zajęć

Praktyczne warsztaty (nie wykłady) z bogatymi ilustracjami: audio i video. Tak dalece jak pozwoli reżim sanitarny w kontaktach, zajęcia będą angażowały uczestników do pracy w grupach i zespole.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Adresatem są wszyscy, którzy chcą mówić swobodnie, bez dyskomfortu rozumieć język w kontaktach w pracy i w zwykłych sytuacjach w rozmowie osobami, które mówią „tak jak wszyscy”. To kurs dla tych, którzy chcą też aktywnie wzbogacić swoje słownictwo.

Cele

Zrozumienie naturalnego języka mówionego w codziennych kontaktach w pracy i poza nią, nabranie większej pewności siebie, rozumienia istotnych szczegółów i zdobycie praktycznych umiejętności rozmowy. Zrozumienie „co autor miał na myśli” w praktyce. 

Program

Głównym zagadnieniem będzie rozwój dobrych nawyków z praktycznymi przykładami języka (kurs multimedialny), aby wyrobić większą pewność we władaniu językiem i rozumieć co inni mają na myśli.Szczegółowy program dostosowany zostanie do poziomu i potrzeb uczestników.