Tytuł szkolenia

ONLINE LIVE_Angielski_Real Life English. Już wiem co oni mówią (poziom co najmniej średniozaawansowany).

Termin

03-06-2020, 05-06-2020, 01-06-2020

Termin

1, 3, 5 czerwca 2020 r.

Czas trwania

10 godzin dydaktycznych (3 dni po 150 minut zajęć)

 godziny: 11:15-12:30 i 12:40-13:55

Forma zajęć

Warsztaty online z bogatymi ilustracjami w języku angielskim: video i ćwiczenia aktywizujące. Większość czasu poświęcona będzie pracy ze zróżnicowanymi autentycznymi materiałami.

Liczba uczestników

6-8 osób

Koszt

320.00 PLN

Prowadzący

Marek Janik

Adresat

Adresatem są osoby na poziomie około B1 lub wyżej, które nie czują jeszcze języka w komunikacji i z tego powodu bywają zagubione. Nie jest to kurs nieprzydatnego slangu. Przeciwnie. Jest to kurs dla tych, którzy pragną bez dyskomfortu rozumieć język w kontaktach, w pracy z osobami, które mówią „tak jak wszyscy”. Adresatem są wszyscy, którzy chcą mówić swobodnie. 

Cele

Zrozumienie naturalnego języka mówionego. Rozbudowanie znajomości języka nieformalnego, prostych i praktycznych idiomów w zakresie potrzebnym do nabrania większej pewności siebie. Zrozumienie intent of the speaker (co autor miał na myśli) w wymiarze praktycznym. 

Program

Głównym zagadnieniem będzie rozwój dobrych nawyków zilustrowany praktycznymi przykładami języka, przydatnego w pracy i poza nią, tak aby wyrobić większą pewność we władaniu językiem i rozumieć co inni mają na myśli. Szczegółowy program dostosowany do poziomu i potrzeb uczestników